För närvarande

VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE I SNILLERIKET

Kl 18.30 tisdag den 20 mars 2018 på Wikners Värdshus, Persåsen.

Såväl medlemmar som icke medlemmar är hjärtligt välkomna.

Läs mer

Läs mer