För närvarande

Det våras i Snilleriket

Februari

När Gisselfors Kaggfabrik skapades i början av 1900-talet fanns där redan en såg och snickeri. Byggnaden har visat sig vara förvånansvärt slitstark och med ett minimum av underhåll har den för länge sedan passerat sin 100-års-dag. Nu syns ålderstecknen. Denna unika kulturskatt är i behov av en genomgripande renovering.

Läs mer

Mars

Årsmötet sker i år hos Wikners Persåsen. Datum: Tisdag 21 mars. Tid kl 19.00.

Läs mer

Verksamhetsplan

Nedan kommer Snillerikets ambitiösa plan för 2017 års verksamhet att redovisas.